COVID-19 SALGININDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER REHBERİ

Covid 19 salgını sürecinde uygulanmakta olan mevcut kriterlere ek olarak, gelişen ve değişen şartlar dikkate alınarak 19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan rehbere http://agazilisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/01/970822/dosyalar/2021_09/13134853_24121000_covid_19_salgininda_okullarda_alYnmasY_gereken_onlemler.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

13.09.2021 590